Strona główna Porady Poradnik przeciwmandatowy To już pewne – nowe znaki drogowe informujące o odcinkowym pomiarze prędkości

To już pewne – nowe znaki drogowe informujące o odcinkowym pomiarze prędkości

706
nowe znaki drogowe

To już pewne – nowe znaki drogowe informujące o odcinkowym pomiarze prędkości

Pisaliśmy wcześniej o projekcie Ministerstwa Infrastruktury dotyczących stworzenia nowych znaków drogowych, które informować będą o odcinkowym pomiarze prędkości. Już teraz resort poinformował, że znaki zostały opracowane, a nowe przepisy wejdą w życie już 14 sierpnia. Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości. Natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

Nowe znaki drogowe poinformują na jakim odcinku prowadzony jest pomiar

Obecnie znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Pomiar oznaczony jest przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51. Na tabliczce podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru. Nowe rozwiązanie ma również sprawić, że kierowcy nie będą już nadmiernie zwalniać, jak to ma miejsce w tej chwili. Obecnie wielu kierowców nie wiedząc, jaka prędkość obowiązuje w strefie pomiaru, jedzie o wiele wolniej niż wskazują na to przepisy.

nowe znaki drogowe
znak D-51a automatyczna kontrola średniej prędkości oraz D-51b koniec automatycznej kontroli średniej prędkości

Dzięki nowym przepisom zmianie ulegnie również zakres stosowania tabliczki T-1a. Informuje ona o odległości odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności.

Przeczytaj również Zmiany dla kierowców. 14 dni na opłacenie mandatu